Login
Tìm kiếm [x]
 Kênh FaceBook ASG  Kênh Youtube ASG
Dịch vụ khai thác và chấp nhận hàng hàng không

1. NÂNG HẠ VÀ XẾP DỠ

2. CHẤP NHẬN HÀNG HÀNG KHÔNG

3. SẮP XẾP HÀNG HOÁ SAU CHẤP NHẬN HÀNG

Thông tin về hàng hóa
Sắp xếp hàng theo quy định.

4. LƯU KHO

Trang thiết bị: giá hàng, kệ để hàng
Vị trí lưu kho:

5. XUẤT HÀNG

6. BÀN GIAO CHO NHÀ GA HÀNG HOÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG

Khu Dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội – Tel: +84 24 3761 6688 – Email: info@asg.net.vn

 

© Copyright 2016 - Phát triển bởi Bidesign.vn