Cấu trúc tập đoàn

Sơ đồ tổ chức

 

Cấu trúc hệ thống

 

Công ty cổ phần tập đoàn ASG

Dịch vụ Logistics

 

Công ty CP Logistics ASG

 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Sài Gòn
 • Công ty TNHH ALS Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Vận tải ASG
 • Công ty Cổ phần Vinafco
 • Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinafco
 • Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco
 • Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco Miền Trung

Dịch vụ Hàng không sân bay

Công ty TNHH
Dịch vụ Hàng không ASG

 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh CIAS
 • Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không
 • Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh
 • Công ty TNHH Nhà ga Hàng hóa Cam Ranh

Đầu tư hạ tầng và Phát triển KCN

Công ty TNHH Hạ tầng và
Phát triển Khu Công nghiệp ASG