Thông tin nội bộ

Các thuật ngữ và từ viết tắt liên quan đến Logistics Hàng Không

Với những nhân sự làm việc trong lĩnh vực Logistics Hàng Không, việc sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh là điều không thể thiếu. Dưới đây là một số thuật ngữ và từ viết tắt phổ biến trong lĩnh...

TEUs là gì? Phân loại kích cỡ tàu theo TEUs

TEUs là gì? TEU là viết tắt của từ tiếng Anh: Twenty-foot Equivalent Unit, là đơn vị đo lường tương đương 1 container 20 feet tiêu chuẩn. Khi xác định sức chở của các loại tàu container, năng lực của cảng biển hay phương...

Chứng chỉ an toàn khai thác ISAGO

ISAGO là gì? Khởi động từ năm 2007, ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) là tiêu chuẩn đánh giá mức độ an toàn khai thác dành cho các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất áp dụng bởi...

1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL trong Logistics là gì?

Cùng với sự phát triển về nhu cầu Logistics hiện nay, việc thuê các dịch vụ Logistics bên ngoài trở thành một xu hướng phổ biến giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và đảm bảo sự liền mạch...

Gặp mặt và giao lưu giữa Ban Lãnh đạo, Cán bộ Tập đoàn với Lãnh đạo, Cán bộ Công ty thành viên CIAS, AGS và HGT

Ngày 04/11/2023, Tập đoàn ASG đã tổ chức họp Hội đồng Quản trị tại TP. Nha Trang. Kết hợp chương trình, Ban Lãnh đạo, Cán bộ Tập đoàn và Lãnh đạo, Cán bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân...

Diện mạo của dàn xe ASG theo hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới của ASG chính thức được áp dụng. Để xây dựng một hệ thống nhận diện đồng bộ, Tập đoàn và các Công...