Đầu tư hạ tầng và phát triển khu công nghiệp

 

Với sứ mệnh tạo lập và phát triển các khu công nghiệp quy mô, tiện ích và hệ thống hạ tầng hiện đại, Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG (ASGI) định hướng là Nhà phát triển hạ tầng công nghiệp chuyên nghiệp và bền vững, trở thành đối tác tin cậy, uy tín của các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Không chỉ góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ của Tập đoàn ASG, ASGI còn đặt mục tiêu tạo nhiều việc làm và thúc đẩy sự phát triển của địa phương, chung sức xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, ASGI đang nghiên cứu, đầu tư và phát triển các dự án hạ tầng công nghiệp tại các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc Bộ và khu vực Đông Nam Bộ.

Các lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG (ASGI):
– Kinh doanh bất động sản.
– Quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê.
– Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu/cụm công nghiệp.
– Đầu tư kinh doanh hạ tầng Logistics

Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG (ASGI)
Địa chỉ: Khu Dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3765 8866
Email: contact@ asgi.vn
Website: https://asgi.vn

Kinh doanh bất động sản

Quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu

 

chủ sử dụng hoặc đi thuê

 

Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu/cụm công nghiệp

 

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Logistics