ASG tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong Quý III/2022

ASG tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong Quý III/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG đã chính thức công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2022. Trong đó, doanh thu 9 tháng đầu năm tăng đột biến, vượt mốc 1.400 tỷ đồng, tăng 280% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 77 % kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế tăng 720%, tương đương 152,5 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Đóng góp vào kết quả kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng đầu năm nói chung và Quý III/2022 nói riêng phải kể đến nhóm ngành dịch vụ logistics, hàng không sân bay. Cụ thể, doanh thu lũy kế 9 tháng từ vận tải hàng hóa, hành khách, kho bãi và cho thuê văn phòng của ngành dịch vụ logistics đạt 1.204,8 tỷ đồng tăng gấp 2,64 lần so với cùng kỳ năm 2021, từ nhóm ngành dịch vụ hàng không sân bay, bao gồm: phục vụ mặt đất hàng không, ăn uống và bán hàng hóa đạt 81 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, doanh thu lũy kế 9 tháng của Vinafco (VFC-Upcom) – Công ty do Tập đoàn ASG sở hữu chi phối từ tháng 05/2022, đạt 1.196,7 tỷ đồng tăng 42% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, doanh thu từ Vinafco đóng góp vào doanh thu hợp nhất của Tập đoàn là 859 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 3.182 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với thời điểm 01/01/2022.

Bên cạnh sự tăng trưởng về doanh thu, các chỉ số sinh lời cũng được cải thiện đáng kể. Cụ thể, lũy kế thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 3 quý vừa qua đạt 2.016 đồng, tăng hơn gấp 6 lần so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2021 (335 đồng). Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lũy kế 9 tháng đạt 11%, so với 1,6% cùng kỳ năm 2021.

Với kết quả khởi sắc kể từ đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn ASG được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nguồn tin:

  • Tin nhanh chứng khoán: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/asg-hoi-phuc-manh-me-va-tang-truong-an-tuong-post304150.html
  • Vietstock: https://vietstock.vn/2022/08/asg-hoi-phuc-manh-me-va-tang-truong-an-tuong-737-994552.htm
  • Tài chính và cuộc sống: https://fili.vn/2022/08/asg-hoi-phuc-manh-me-va-tang-truong-an-tuong-737-994552.htm