Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Vũ Hoài Chang, Nguyễn Anh Tùng, Công ty Cổ phần Logistics Hàng không.