Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Dương Đức Tính, Đặng Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Lê Hằng, Trần Thị Nhường.