Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất được kiểm toán năm 2019.

 

  • BCTC riêng được kiểm toán năm 2019 vui lòng xem tại đây
  • BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2019 vui lòng xem tại đây