Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất được kiểm toán năm 2020.

  • BCTC riêng được kiểm toán năm 2020 vui lòng xem tại đây
  • BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2020 vui lòng xem tại đây