Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý 1 năm 2023.