Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022.