Báo cáo tài chính Qúy I/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý I/2020.

 

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2020 vui lòng xem tại đây
  • Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2020 vui lòng xem tại đây