Báo cáo tài chính Quý I/2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý I/2021.