Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý I năm 2019

 

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 vui lòng xem tại đây
  • Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019 vui lòng xem tại đây