Báo cáo tài chính Quý II/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý II/2020.

 

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020 vui lòng xem tại đây
  • Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2020 vui lòng xem tại đây