Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý II năm 2019

 

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 vui lòng xem tại đây
  • Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 vui lòng xem tại đây