Báo cáo tài chính Quý III/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý III/2020.

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2020 vui lòng xem tại đây
  • Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2020 vui lòng xem tại đây