Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý IV/2018.

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2018 vui lòng xem tại đây
  • Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2018 vui lòng xem tại đây