Báo cáo tài chính Quý IV/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý IV/2019

 

  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019 vui lòng xem tại đây
  • Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2019 vui lòng xem tại đây