Báo cáo tài chính Quý IV/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất Quý IV/2020.