Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.