Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế tại BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước.