Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.