Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.