Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/06/2023.