Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/06/2023.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây.