Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh ASGBN

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc  Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Chi nhánh Bắc Ninh.