Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán.