Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Đầu tư và Phát triển kinh doanh

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Đầu tư và phát triển kinh doanh.