Quyết định của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.