Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.