Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội.