Quyết định phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu cho trái phiếu riêng lẻ ASG

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu cho trái phiếu riêng lẻ ASG.