Quyết định tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách.