Quyết định tái bổ nhiệm Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông báo Quyết định tái bổ nhiệm Phó trưởng ban kiểm toán nội bộ.