Thay đổi người được uỷ quyền CBTT

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây