Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

  • Thời gian: 8h30, ngày 19/06/2023.
  • Địa điểm: Công ty Cổ phần ASG, Khu Dịch vụ Logistics, Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
  • Tài liệu họp: Đăng tại đây
  • Chương trình Đại hội được đính kèm theo thư mời.