Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

  • Thời gian: 08h30, ngày 20/06/2024.
  • Địa điểm: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
  • Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tại đường link https://asg.net.vn/shareholders/dai-hoi-dong-co-dong/.
  • Chương trình của Đại hội được đính kèm theo thư mời vui lòng xem tại đây.