Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.