Tập đoàn ASG: Vững đà chinh phục kế hoạch kinh doanh năm 2024

Tập đoàn ASG: Vững đà chinh phục kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Tập đoàn ASG diễn ra sáng ngày 20/6/2024 đã thông qua kế hoạch kinh doanh và nhiều nội dung quan trọng khác.

Vượt qua thách thức, doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 1.982 tỷ đồng

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo Tập đoàn ASG đã có những chia sẻ về khó khăn, thách thức phải đối mặt trong năm 2023. Trước bối cảnh thế giới chịu tác động tiêu cực của các cuộc xung đột địa chính trị, các chính sách kiềm chế lạm phát của các nền kinh tế phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng giảm mạnh sau khi đạt tăng trưởng ở mức 8% năm 2022. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chuỗi cung ứng, giá cả và an ninh năng lượng.

Từ những khó khăn trên, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn ASG đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Nhu cầu vận tải biển ở mức thấp trong khi tình trạng dư cung container và tàu biển kéo dài dẫn đến giá cước vận tải giảm mạnh, trong khi đó giá nhiên liệu và lạm phát tăng cao khiến cho chi phí vận hành liên tục tăng. Bên cạnh đó, lĩnh vực hàng không sân bay phục hồi chậm dẫn đến kết quả kinh doanh của mảng này cũng chưa có gam màu tươi sáng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn ASG năm 2024

Trước những thách thức phải đối mặt, Ban Lãnh đạo Tập đoàn ASG đã chỉ đạo các giải pháp để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết thúc năm 2023, ASG đạt doanh thu hợp nhất là 1.982 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 52,5 tỷ, tổng tài sản đạt 3.050 tỷ đồng. Tuy kết quả kinh doanh không đạt được như kỳ vọng, nhưng đây là kết quả rất đáng ghi nhận mà tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ nhân viên đã nỗ lực để đạt được.

Thông qua kế hoạch kinh doanh và nhiều nội dung quan trọng

Tham dự đại hội có Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ động đại diện cho hơn 73,4 triệu cổ phần tương ứng cho hơn 73,4 triệu cổ phiếu biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung quan trọng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 1.989 tỷ đồng, tương đương so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 47,79 tỷ đồng. Đây được cho mà mục tiêu phù hợp với tình hình biến động của thị trường cũng như tạo động lực để các Công ty thành viên phấn đấu chinh phục.

Cũng tại đại hội, các cổ đông dự họp đã tiến hành thông qua các nội dung quan trọng khác như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch SXKD, phương hướng hoạt động năm 2024… Đồng thời thông qua kế hoạch phát hành ESOP năm 2024 với tỉ lệ 1% tương đương 907.847 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên.

Bên cạnh đó, các cổ đông dự họp đã thống nhất bầu bổ sung ông Đặng Lưu Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (thay thế ông Nguyễn Hoàng Sơn từ nhiệm vì lý do cá nhân).

Ông Đặng Lưu Dũng (đứng giữa) được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tình hình kinh tế – xã hội năm 2024 mặc dù được dự báo có nhiều nét khởi sắc nhưng vẫn ẩn chứa nhiều thách thức. Tập đoàn ASG sẽ tiếp tục quản trị sản xuất kinh doanh, phản ứng linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường, luôn ở trong tâm thế không ngại khó khăn, sẵn sàng ứng phó với tình hình trong và ngoài nước để nâng cao hiệu quả, phát huy tốt các nguồn lực nội tại đã xây dựng được trong suốt thời gian qua. ASG tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đang triển khai đi vào hoạt động để tăng quy mô và mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư cho Tập đoàn.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT CHỈ TIÊU KH2024 TH2023 KH2024/
TH2023
1 Tổng doanh thu 1.989.588 1.981.902 100%
2 Tổng lợi nhuận trước thuế 47.797 52.510 91%
3 Tổng lợi nhuận sau thuế 23.163 27.025 86%
4 Vốn điều lệ 907.847 756.539 120%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn ASG

Với sự nhất trí cao từ các cổ đông, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn ASG đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nguồn tin:

  • Vietstock: https://vietstock.vn/2024/06/tap-doan-asg-vung-da-chinh-phuc-ke-hoach-kinh-doanh-nam-2024-737-1201026.htm