Login
Tìm kiếm [x]
 Kênh FaceBook ASG  Kênh Youtube ASG
Công bố thông tin về việc nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn
Cổ đông: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Long Thành
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 cổ phiếu tương đương 4,35%.
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đã nhận chuyển nhượng: 1.703.870 cổ phiếu tương đương 4,94%.
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.203.870 cổ phiếu tương đương 9,29%.
– Thời gian thực hiện giao dịch: 10/07/2018

Chi tiết vui lòng xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1wmtnqm8W96bOWkagzS2iKMhtjVaj0sAn/view?usp=sharing

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG

Khu Dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội – Tel: +84 24 3761 6688 – Email: info@asg.net.vn

 

© Copyright 2016 - Phát triển bởi Bidesign.vn