Login
Tìm kiếm [x]
Công bố thông tin về việc nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn
Cổ đông: Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Long Thành
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 cổ phiếu tương đương 4,35%.
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đã nhận chuyển nhượng: 1.703.870 cổ phiếu tương đương 4,94%.
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.203.870 cổ phiếu tương đương 9,29%.
– Thời gian thực hiện giao dịch: 10/07/2018

Chi tiết vui lòng xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1wmtnqm8W96bOWkagzS2iKMhtjVaj0sAn/view?usp=sharing

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG

Khu Dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội – Tel: +84 24 3761 6688 – Email: info@asg.net.vn

 

© Copyright 2016 - Phát triển bởi Bidesign.vn