Niêm yết cổ phiếu Tập đoàn ASG trên HoSE

Niêm yết cổ phiếu Tập đoàn ASG trên HoSE

Mã chứng khoán ASG, tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu ASG đạt hơn 630.449.640.000 đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20%.

Công ty cổ phần Tập đoàn ASG được thành lập vào ngày 22/10/2010 với vốn điều lệ  là 2,25 tỷ đồng.

Sau nhiều lần thay đổi, hiện nay vốn điều lệ của công ty đạt trên 630 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn ASG hoạt động kinh doanh với 3 lĩnh vực chính gồm: Dịch vụ logistic; dịch vụ hàng không sân bay và dịch vụ phát triển hạ tầng, khu công nghiệp.

ASG là một doanh nghiệp trong ngành vận hành đồng bộ chuỗi dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không và hành khách hàng không.

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện lãnh đạo Công ty cho biết, việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM là sự kiện đặc biệt đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình liên tục phát triển, đổi mới theo định hướng phát triển bền vững và toàn diện của Công ty cổ phần Tập đoàn ASG.

Sự kiện này năm trong chiến lược phát triển của công ty nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh, thương hiệu minh bạch thông tin, quản trị công ty nâng cao giá trị và khẳ năng huy động vốn trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG, năm 2018 và 2019, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt hơn 644 tỷ đồng và 884 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 165  tỷ và 156 tỷ đồng. Riêng quý 1 năm 2020, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 197 tỷ đồng tương ứng lợi nhuận sau thuế hơn 22 tỷ đồng.

Nguồn tin:

  • Báo Đầu tư: https://baodautu.vn/niem-yet-co-phieu-tap-doan-asg-tren-hose-d130112.html
  • SSC: https://www.ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/l/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN162134811