63 triệu cổ phiếu của Tập đoàn ASG niêm yết trên HoSE

63 triệu cổ phiếu của Tập đoàn ASG niêm yết trên HoSE

Tập đoàn ASG vào giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20%.

Ngày 24/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã trao quyết định niêm yết 63 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn ASG (Mã ASG) vào giao dịch trên thị trường. Theo đó, Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu ASG đạt hơn 630 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20%.

Công ty cổ phần Tập đoàn ASG hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ logistic, hàng không sân bay và phát triển hạ tầng, khu công nghiệp. Doanh nghiệp này vận hành đồng bộ chuỗi dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không và hành khách hàng không.

Theo Báo cáo tài chính của ASG hai năm 2018-2019 cho thấy doanh thu thuần hợp nhất của công ty lần lượt đạt hơn 644 tỷ đồng và 884 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 165 tỷ đồng và 156 tỷ đồng. Trong quý 1, doanh thu thuần của tập đoàn đạt hơn 197 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế trên 22 tỷ đồng.

Nguồn tin:

  • Vietnam plus: https://www.vietnamplus.vn/63-trieu-co-phieu-cua-tap-doan-asg-niem-yet-tren-hose/665655.vnp