ASG chính thức nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE

ASG chính thức nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE

      Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG) đã nộp hồ sơ niêm yết 34,5 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Đây là bước tiếp theo trong lộ trình niêm yết trên HOSE kể từ khi Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng vào ngày 04/5/2018. Tổ chức tư vấn niêm yết là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

      Với kinh nghiệm hoạt động gần 8 năm trong lĩnh vực logistics tại các sân bay quốc tế và các khu công nghiệp lớn, trong đó dịch vụ chính là hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không (khai thác nhà ga, kho hàng hóa, phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất), kho bãi và lưu giữ hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (đại lý làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa, môi giới hàng hải, dịch vụ logistics), hiện Công ty có 03 Công ty con là Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay Sài Gòn (ASGS), Công ty TNHH MTV ALS Thái Nguyên (ALST) và Công ty TNHH ALS Thành phố Hồ Chí Minh (ALSH) và 02 công ty liên kết là Công ty Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS – Mã CK: CIA, niêm yết trên HNX), Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sài Gòn (SACS). Hiện tại Công ty đang trong quá trình thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu tại CIAS lên 51% theo Nghị quyết của HĐQT Công ty mà không thông qua chào mua công khai.

 

      Trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tích cực, việc ASG thực hiện niêm yết trên HOSE sẽ tạo thêm một kênh dẫn vốn cho Công ty, đảm bảo tính minh bạch trong quản trị, nâng Công ty lên vị thế mới góp phần cho sự phát triển bền vững trong tương lai