ASG hồi phục mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng

ASG hồi phục mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng

CTCP Tập đoàn ASG đã chính thức công bố báo cáo tài chính Quý II và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn ghi nhận tăng 435 tỷ đồng, tương đương 133,5% và lợi nhuận trước thuế đạt 127,8 tỷ đồng, hoàn thành 76,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Để đạt được kết quả kinh doanh nửa đầu năm khởi sắc, ngoài yếu tố hồi phục của thị trường du lịch, hàng không sau 02 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một phần quan trọng đến từ việc hợp nhất kết quả kinh doanh từ Vinafco (VFC-UPCOM). Sự phục hồi từ nhóm dịch vụ hàng không sân bay thông qua CIAS và AGS ghi nhận dịch vụ phục vụ mặt đất tăng 76,5%; dịch vụ ăn uống và bán hàng hóa tại sân bay tăng 142,2%. Tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh hiện có đến từ mảng dịch vụ vận tải tăng 56%; phục vụ hàng hoá hàng không 6%. Cùng với việc doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ là lợi nhuận gộp tăng 82% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc sở hữu chi phối Vinafco kể từ tháng 05/2022 cũng giúp kết quả kinh doanh chung của ASG tăng trưởng mạnh mẽ.

Tựu chung lại trong 06 tháng đầu năm 2022, ASG đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu hợp nhất đạt 760,2 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế tăng mạnh gần gấp 5 lần từ 22 tỷ đồng lên đến 127,8 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng trưởng 56,3% từ 2.025 tỷ đồng lên hơn 3.166 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong khi đó, nhìn lại cả năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn ASG chưa đạt được như kỳ vọng (sụt giảm từ lĩnh vực phục vụ hành khách hàng không) với doanh thu 722 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 59,4 tỷ đồng.

Cùng với kết quả kinh doanh phục hồi ấn tượng, các chỉ số sinh lời đã được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, chỉ số EPS luỹ kế 04 quý gần nhất đạt 1.732 đồng so với mức 794 đồng cả năm 2021; chỉ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) luỹ kế 12 tháng đạt 12,1% so với 5,7% so với cả năm 2021.

Năm 2022, với 3 lĩnh vực chính là dịch vụ logistics; dịch vụ hàng không sân bay; đầu tư hạ tầng và phát triển khu công nghiệp. Tập đoàn ASG dự kiến tổng doanh thu đạt 1.815 tỷ đồng, gấp 2,4 lần và lợi nhuận trước thuế đạt 166,2 tỷ đồng, so với thực hiện năm trước tăng gấp 2,8 lần. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư vào công ty con và thực hiện dự án trong năm 2022, ASG không chia cổ tức năm 2021 theo kế hoạch (tỷ lệ 15%) đề ra trước đó. Đồng thời, Tập đoàn cũng dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ 756,5 tỷ đồng lên 977,5 tỷ đồng với các hình thức: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn phục vụ kế hoạch đầu tư trung và dài hạn. Ngoài ra, ASG cũng dự kiến tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2022 là 15%.

Với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, đây được xem là một tín hiệu tích cực trong định hướng phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn ASG.

Nguồn tin:

  • Tin nhanh chứng khoán: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/asg-hoi-phuc-manh-me-va-tang-truong-an-tuong-post304150.html
  • Vietstock: https://vietstock.vn/2022/08/asg-hoi-phuc-manh-me-va-tang-truong-an-tuong-737-994552.htm
  • 24hmoney: https://24hmoney.vn/news/asg-hoi-phuc-manh-me-va-tang-truong-an-tuong-c1a1592519.html