ASG tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

ASG tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Sáng ngày 19/6/2023, tại Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (ASG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Ông Dương Đức Tính Ch tch HĐQT, Ch ta Đại hi phát biu

Tham dự Đại hội có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho hơn 66,5 triệu cổ phần tương ứng hơn 66,5 triệu phiếu biểu quyết, chiếm 87,9% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên.

Đại hội biểu quyết

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Theo đó, ASG đã đạt được những kết quả khả quan từ việc phát triển thị trường, tổ chức bộ máy, đầu tư tài chính và phát triển thêm các dự án trọng điểm. Tập đoàn ghi nhận những chuyển biến tích cực, cụ thể, nhóm ngành Logistics đã có những bước tiến vượt bậc về quy mô và mạng lưới hoạt động sau khi sở hữu và chi phối Công ty Cổ phần Vinafco (VFC) vào tháng 5/2022. Tiếp đó, nhóm ngành dịch vụ hàng không sân bay cũng đã có tín hiệu tích cực, phục hồi sau giai đoạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid. Ngoài ra, Tập đoàn đã phát hành thành công trái phiếu cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam với mức lãi suất cố định 9,5%/năm, góp phần giảm chi phí vốn trong bối cảnh lãi suất thị trường tăng cao cũng như khẳng định uy tín và khả năng của ASG với thị trường vốn.

Kết thúc năm 2022, doanh thu hợp nhất đạt trên 2.100 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt trên 152 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu gia tăng đáng kể so với năm 2021 với kết quả lần lượt là 3.030 tỷ đồng và 1.824 tỷ đồng.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT CHỈ TIÊU KH 2023 TH 2022 KH2023/

TH2022

1 Tổng doanh thu 2.342.768 2.103.209 111,39%
2 Tổng lợi nhuận trước thuế 88.912 201.639 44,09%
3 Lợi nhuận sau thuế 55.030 152.228 36,15%
4 Vốn điều lệ 915.412 756.538 121,00%

Đối với năm 2023, Ban lãnh đạo Tập đoàn ASG nhận định sẽ là một năm khó khăn trong bối cảnh thị trường toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục hứng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô do tác động của chiến tranh Nga – Ukraine, giá nhiên liệu biến động khó lường và dấu hiệu suy thoái kinh tế dẫn tới giảm nhu cầu tiêu dùng, giảm quy mô và năng lực sản xuất của thị trường, tác động tiêu cực đến sự lưu thông hàng hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành dịch vụ logistics của ASG. Về góc độ tích cực, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không sân bay của ASG được dự báo tiếp tục có sự tăng trưởng đến từ sự hồi phục của ngành hàng không và du lịch, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của thị trường khách du lịch quốc tế vẫn còn nhiều quan ngại.

Vì vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn ASG phản ánh sự nỗ lực và thận trọng trước những diễn biến khó lường của thị trường, không chỉ ứng phó linh hoạt với sự suy giảm về sản xuất, tiêu dùng mà còn phải tối ưu nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh và các Công ty thành viên trong hệ thống. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư mở rộng. Ngoài ra, mục tiêu trọng điểm của Tập đoàn ASG trong năm 2023 là đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án Cụm công nghiệp CN2 (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) do công ty con là Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG (ASGI) làm Chủ đầu tư.

Trong phần thảo luận và trả lời các câu hỏi của Cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty đã có những chia sẻ thẳng thắn, cởi mở về động lực tăng trưởng trung, dài hạn, các dự án trọng điểm, các chiến lược, hành động cụ thể để thích nghi và nắm bắt các cơ hội đến từ xu hướng sản xuất xanh, bảo vệ môi trường và tiếp cận các nguồn vốn vay với chi phí phù hợp.

Đoàn Chủ tịch giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của Cổ đông

Cũng tại Đại hội, các Cổ đông dự họp đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2028. Trong đó, Hội đồng quản trị gồm có: Ông Dương Đức Tính, Bà Bùi Thị Lệ Hằng, Ông Trương Minh Hoàng, Bà Trần Thị Bích Ngọc (Thành viên độc lập HĐQT), Ông Nguyễn Hoàng Sơn. Ban Kiểm soát gồm có: Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, Ông Nguyễn Quang Đạt và Bà Trần Thị Nhường.

Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn ASG nhiệm kỳ mới 2023 – 2028

Thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn ASG nhiệm kỳ mới 2023 – 2028

Với niềm tin và sự đồng thuận từ các Cổ đông, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn ASG đã diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung đều được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao.

Nguồn tin:

  • Báo CafeF: https://cafef.vn/asg-tang-truong-than-trong-trong-nam-2023-188230626093542838.chn
  • Báo Tin nhanh chứng khoán: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/asg-tang-truong-than-trong-nam-2023-post324574.html