Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Bắc Ninh

Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Bắc Ninh

     Dự án Khu dịch vụ logistics tại Bắc Ninh được Công ty cổ phần dịch vụ Sân Bay (ASG) đầu tư xây dựng tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Để đảm bảo dự án được vận hành theo đúng kế hoạch, ngày 25/03/2017 Công ty đã chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Công giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Bắc Ninh (ASGBN).

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Bắc Ninh (ASGBN)

     Bổ nhiệm ông Nguyễn trung Công thể hiện việc bổ sung kịp thời cán bộ quản lý trung, cao cấp đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty; mặt khác, phản ánh công tác đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực nội bộ luôn được Công ty quan tâm, phát triển.