Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

     Ngày 18/12/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

 

     Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của ông Dương Đức Tính – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cùng với cán bộ các Phòng/Ban Công ty và Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

 

     Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, ông Dương Đức Tính đã trao quyết định và chúc mừng ông Trương Minh Hoàng được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

 

     Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT khẳng định đây là chiến lược tăng cường lãnh đạo chủ chốt của Công ty nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng và phát triển Công ty đã được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, đồng thời đề nghị ông Trương Minh Hoàng phát huy năng lực và kinh nghiệm quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

 

     Ông Trương Minh Hoàng đã phát biểu, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tin tưởng và giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông. Đồng thời, Tân Phó Tổng Giám đốc cũng hứa sẽ nâng cao năng lực, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng Công ty phát triển hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị Công ty.