Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Chi nhánh Bắc Ninh

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG – Chi nhánh Bắc Ninh

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây