Báo cáo về việc giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC riêng Quý II/2018 thay đổi từ 10% trở lên so với Quý II/2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC riêng Quý II/2018 thay đổi từ 10% trở lên so với Quý II/2017.

Chi tiết vui lòng xem tại đây