Công bố thông tin Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG công bố thông tin Báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây